Vady fretek

Sedmý řezák

Velmi často se stává, že jeden z mléčných zubů nevypadne a zůstane mezi trvalými zuby v jedné linii a nebo nedovolí novým zubům růst rovně a trvalé zuby "rozháže" Trvalé zuby pak rostou křivě. Chovatel by měl na tuto situaci nového majitele upozornit a pokud mléčný zub nevypadne sám, měly by se řezáky zrentgenovat a zoubek v narkoze vytrhnout. Při včasném vytržení ( asi do čtvrtého měsíce) se zoubky srovnají. Rentgen a zprávu, kde vám veterinář potvrdí, že se skutečně jednalo o mléčný zub pak předložíte posuzovateli při udělování chovnosti.Křivé zuby


Vady vyřazující fretku z chovu

Kryprorchismus

Význam varlat při reprodukci je prostý.Spermie tvořící se ve varlatech dozrávají pouze při teplotě nižší, než je teplota uvnitř těla. Zdravotní význam správně sestouplých varlat je rovněž důležitý. Pokud zůstanou umístněna v dutině břišní, kde fyziologicky být nemají, mohou v pozdějším věku podléhat nádorovému bujení.

Kryptorchizmus je dědičný. Rozlišujeme ho na oboustraný , kdy nesestoupí obě varlata nebo jednostraný, kdy jedno nesestoupí a druhé je normálně v šourku. Dále můžeme rozlišit jednostraný kryptorchismus od monarchismu. Monarchismus je porucha, kdy se jedno z varlat vůbec nevyvynulo.

Samci s popsanou poruchou jsou vyřázováni z chovu a v případě kryptorchismu, by měl být freťák ze zdravotních důvodů vykastrován.


Polydaktylie

Polydaktylie, neboli víceprstost je vada dědičná, v některých případech se ale jedná o mutaci, která se nečekaně objeví.

Víceprstost sama o sobě nepřináší žádné problémy, je však považována za vadu. Jedinci s polydaktýlií jsou vyřazováni z chovu.

Křivý nos

Na článku se pracuje...